FÖRELÄSNING MED MUSTAFA OCH CALLIS


Mustafa panshiri och Callis Amid gör ansats att försöka göra något åt de problem som följer i kölvattnet av för migrations- och integrationspolitik. Sverige har på kort tid tagit emot många unga människor från andra länder. Många av dem har kommit utan föräldrar eller andra äldre släktingar. Förd integrationspolitik har också bidragit till att det idag finns människor i Sverige som är födda här men som inte betraktar sig själva som en del av det svenska samhället. Detta ställer krav på samhället vad avser integration av både nyanlända och på individer vars föräldrar har invandrat till Sverige. Vi är två personer som har gjort denna resa. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter för att visa att det finns en väg in i det svenska samhället. Vi är födda utomlands, men är svenskar idag, och vi vet att resan går att göra. Vad vill vi? Vi vill föreläsa om rättigheter och skyldigheter, det vill säga förutsättningarna för en rättsstat, för högstadie- och gymnasieelever som nyligen har anlänt till Sverige eller som har föräldrar som har invandrat till Sverige. Ambitionen är att försöka inspirera ungdomar och unga vuxna att vilja bli en bidragande del av samhället genom att bland annat berätta om våra egna resor som vi tror målgruppen kommer kunna relatera till.

Mustafa Panshiri

Författare och integrationsföreläsare. Årets folkbildare 2017. Blev en av Sveriges första poliser med afghansk ursprung år 2013. Har hunnit besöka över 190 kommuner och informerat ensamkommande ungdomar och nyanlända om hur svenska polisen jobbar samt vad det innebär att leva i Sverige.


Callis Amid

Konsult i Försvarsmakten. Årets Veteran 2016. Har flerårig yrkeserfarenhet från Försvarsmakten och tjänstgjort i Afghanistan genom myndighetens försorg vid tre tillfällen. Sökte sig initialt till Försvarsmakten för att ge något tillbaka till det land som hade gjort så mycket för honom.


För mer information kontakta oss via mail:
Mustafa.panshiri@gmail.com
Callis.amid@hotmail.com