KREATIV INTEGRATION

KREATIV INTEGRATION


Jag heter Mustafa Panshiri och har tidigare arbetat som polis i Linköping. År 2015 tog Sverige emot 163 000 flyktingar varav 35 000 var ensamkommande ungdomar. En stor majoritet av dessa ungdomar var från Afghanistan. Jag var en av de få poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Så jag bestämde mig för att resa land och rike runt och träffa dessa ungdomar och berätta om vad det innebär att leva i sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Anledningen till att jag vill prata om demokrati är att jag själv en gång i tiden inte visste vad det var. När jag som 11-åring kom till Sverige tillsammans med mina föräldrar och syskon från ett talibanstyrt Afghanistan fanns ordet demokrati inte min ordbok. Idag, arton år senare har jag hunnit besöka mer än ett hundra kommuner och träffat tusentals ensamkommande ungdomar. Min vision är att besöka Sveriges alla 290 kommuner och träffa varenda ensamkommande ungdom och berätta om min resa från utanförskap till att följa min dröm och jobba som polis.

Min erfarenhet av att träffa ensamkommande barn är att det finns en rädsla och misstänksamhet gentemot det svenska samhället och inte minst svenska myndigheter. Det är inte konstigt att dessa känslor finns men det är viktigt att de inte förhindrar en framtida delaktighet i samhället. Under mina möten med ensamkommande barn har jag blivit varse om att de saknar förebilder att relatera till. Min härkomst, uppväxten i Sverige och yrket jag har innebär en insyn i dessa för varandra ofta främmande världar. Det jag erbjuder är att tidigt ge en positiv bild av hur det kan vara att växa upp i Sverige.

Jag håller även föreläsningar för aktörerna kring ungdomarna, deras gode män, personal på boenden, lärare på skolan och socialsekreterare där fokus är på kulturella skillnader som kan uppstå i arbetet med ungdomarna, och vad vägen till en lyckad integration kan vara.

För mer information om mig eller en förfrågan om bokning är det enklast att nå mig via mail som du hittar under fliken ”Kontakt”.




"Last Night in Sweden"/ Mustafa Panshiri & Jens Ganman projekt.